Hotline: Mr. Quang - 0942 865869

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
InE-mail
Dosatrici/ Dosing PumpsEM-C

EM - Mixer
Hình phóng to


EM - Mixer

Giá tham khảo (Đơn vị): Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi về sản phẩm này

Mixer

DOSEURO srl have devoleped a range of electrical mixers for use in many industrial application, such as chemical production,water treatment and food industry.

Type

Speed

Max std Power

 

DMT-DMM

Speed 0,37KW  

DEM

Speed 1,5KW  

DRV

Slow 1,5KW  

DRC

Slow 3,0KW  

Material S.S.304 S.S.316 Abcite      
Shaft S.S.304 S.S.316 ABCITE      
Impeller S.S.304 S.S.316 ADCITE      

Download catalog: alt


Dịch vụ


Dịch vụ bơm


Gia công cơ khí


Xây dựng cơ bản nhà

Sản phẩm nổi bật

Type A Piston Pump
Type A Piston Pump
Type BR Hydraulic Diaphragm
Type BR Hydraulic Diaphragm
Type D Diaphragm
Type D Diaphragm
Type FM Diaphragm
Type FM Diaphragm
EM - Mixer
EM - Mixer
Dosatrici/ Dosing Pumps
Dosatrici/ Dosing Pumps
Flangiate/ Flanged
Flangiate/ Flanged
Tramoggia/ Hopper
Tramoggia/ Hopper
Tramoggia/ Hopper
Tramoggia/ Hopper
Tramoggia Rompiponte/ Bridge Breaker
Tramoggia Rompiponte/ Bridge Breaker